Antennemast baghave set fra sydøst

Dette billede viser masten og antennerne set fra vores terrasse mod sydøst. Det 14 meter høje træ foran masten dækker for indsynet fra vores nabo i nr. 22.
Billedet viser de antenner jeg ønsker at opsætte til at begynde med.

Antenne A

På dette billede ses masten og antennerne fra en afstand af ca. 55 meter. Billedet er taget ude fra vejen øst for vores hus. Masten er kapslet godt ind af de store 12-14 meter høje træer. Dette skærmer især af for indsynet fra vores nabo i nr. 18. Men også for de genboer der er placeret sydvest, vest og nordvest for vores hus.
Billedet viser de antenner jeg ønsker at opsætte til at begynde med.