Antenne B baghave

Dette billede viser masten og antennerne set fra vores terrasse mod sydøst. Det 14 meter høje træ foran masten dækker for indsynet fra vores nabo i nr. 22.
Billedet viser antennerne efter at jeg har modificeret den midterste antenne. Derved vil jeg kunne anvende dem på flere frekvenser.

Antenne B forhave

På dette billede ses masten og antennerne fra en afstand af ca. 55 meter. Billedet er taget ude fra vejen øst for vores hus. Masten er kapslet godt ind af de store 12-14 meter høje træer. Dette skærmer især af for indsynet fra vores nabo i nr. 18. Men også for de genboer der er placeret sydvest, vest og nordvest for vores hus.
Billedet viser antennerne efter at jeg har modificeret den midterste antenne. Derved vil jeg kunne anvende dem på flere frekvenser.