VELKOMMEN

Karsten

Velkommen til min hjemmeside om amatørradio og mit nye antenneprojekt.

Jeg har lavet denne hjemmeside for at udbedre kendskabet til radioamatørhobbyen og for at orientere om mit nye antenneprojekt.

Jeg håber, at jeg med denne orientering kan få opbakning til at kunne opsætte en gittermast med antenner til min hobby. Det er en selvfølge, at jeg nedtager og fjerner masten, når vi på et tidspunkt flytter fra vores nuværende bopæl.

Skulle du have spørgsmål, som ikke er besvaret godt nok på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte mig på mail og gerne angive dit telefonnummer eller bede mig komme forbi og drøfte spørgsmålet med dig.

På forhånd tak for din opbakning.

Karsten