MIT NYE ANTENNEPROJEKT

Monoband 4 elm Yagi øverst

4elmLFA

 • Bomlængde ca. 5,95 m
 • Radialer ca. 2,8 m pr side
 • Ultra stærk let alu

Mit nye antenneprojekt er baseret på at opnå en midlertidig tilladelse til opsætning af en 18 m gittermast med et toprør på 3 meter. Masten har tidligere haft bopæl hos Olav, OZ2VQ, i Viby Sj. I første omgang ønsker jeg at montere Olavs tidligere antenne HyGain Exp 14 sammen med et par andre antenner. Dette ses på billede A. Senere, når pengepungen rækker til det, er det planen at modificere Olavs antenne til en Ultrabeam UB 50. Dette ses på billede B.

RADIOAMATØRANTENNERNE

De antenner, jeg ønsker at opsætte, vil være professionelt fremstillede amatørradioantenner af absolut højeste kvalitet.

Vi starter med at montere en rotor inde i masten, således at toprøret kan drejes fra en fjernbetjening. Toprøret vil blive sænket, og vi vil herefter montere en 4 element retningsbestemt yagi amatørantenne 2,5 - 3 meter over mastens top. Antennen er en flad type der syner mindst muligt.

HyGain Exp 14 (billede A)

HygainExp14_Kat

 • Bomlængde ca.4,3 m
 • Radialer ca. 4,8 m og mindre pr side
 • Ultra stærk let alu

HYGAIN EXP 14

For at holde omkostningerne i ave vil jeg starte med at montere en flerbånds Yagi fra HyGain, Exp 14., som anvendes af mange radioamatører rundt om i verden. Den fungerer dog kun på 10, 15 og 20 meter båndende, og mit langsigtede mål er at få én antenne, der kan klare flere bånd. Exp 14 udmærker sig ved stor båndbredde, så det er muligt at køre såvel CW som Phone med et godt SWR forhold. Det er en stærk robust antenne med stor holdbarhed. Exp 14 ses på billede A.

ULTRABEAM

For at minimere antallet af antenner vil der blive monteret en Ultrabeam UB-50 eller lignende lige over toppen af gittermasten. Dette vil dog først ske når Exp 14 antennen er nedtaget. Ultrabeam består af et system med hule glasfiberrør med en motordrevet metaltråd inden i. Med dette er det muligt, med blot een antenne, at tilpasse antennen til de fleste af de radiobånd, der må anvendes. Denne ene antenne kan håndtere 6 forskellige radiobånd. Mere om antennen her: http://www.ultrabeam.it/eng.new-ub-50.html.

UltraBeam har netop nyudviklet en særlig glasfiberlegering, der er mindre synlig end andre antenner. Se beskrivelsen her: http://www.ultrabeam.it/new-elements.html. Modificeringen til Ultrabeam ses på Billede B.

Lodret Dipol
ca. 15,5m oppe på masten

Dipol

 • Bomlængde ca. 1 m
 • Radialer ca. 2,7 m op og ned
 • Ultra stærk let alu og glasfiber

DIPOL

Endelig er det planen at montere en dipolantenne længere nede på masten. Kablerne vil blive trukket langs den ene side - i videst mulige omfang inde i masten. De vil blive fæstnet hele vejen ned, så de sidder pænt. De vil blive ført ned i jorden tæt på masten og gravet ned og ført videre over til vores hus.

Ultrabeam UB-50 (billede B)

Ultrabeam UB-50 New 2

 • Bomlængde ca.4,8 m
 • Radialer ca. 5,3 m pr side
 • Glasfiber med metaltråd indeni
  og alu bom

BILLEDER AF MASTEN

Jeg håber med denne beskrivelse, at jeg har tydeliggjort mit antenneprojekt, som jeg mener, syner mindst muligt i landskabet ved at placere masten godt nede i haven omkranset af en række 12-14 meter høje træer. Jeg har fremstillet billeder af de to beskrevne situationer. A er ”startopstillingen” og B er det modificerede projekt, som jeg håber at kunne iværksætte, når økonomien tillader det. A opstillingen kan ses her og B opstillingen ses her.