NØDHJÆLP

I forbindelse med større naturkatastrofer er det ofte radioamatører der er i stand til at kommunikere med omverden og derfor hurtigt kan medvirke til at give et overblik over en katastrofes omfang. Dette er af uvurderlig hjælp for myndighederne og de humanitære organisationer for at få igangsat den nødvendige nødhjælp. Ofte bryder telefonnettet ned eller bliver overbelastet. Ved strømsvigt kan radioamatører med nødstrømsanlæg eller simple batterier være den eneste kontakt til omverden. Radioamatører opbygger ofte midlertidige radiokæder. Det er som bekendt en hurtig indsats i de første dage efter en katastrofe der er altafgørende for at redde så mange menneskeliv som muligt.

When all else fails

Der er mange eksempler på nødhjælp i de følgende artikler.

Katastrofen i Japan 2011

Amatør-radio med hjertet på rette sted

Kommunikation i Haiti brudt sammen

Røde Kors forstærker i Haiti

Når alt bryder ned er radioamatørerne der stadig

Radioamatør bistod SOK

Den verdenskendte nyhedsoplæser Walter Cronkite, der selv er radioamatør, har medvirket til at oplyse om eksempler på nødhjælpsaktioner. Se filmen her