MIT ANTENNEPROJEKT

Mit antenneprojekt tager udgangspunkt i at anvende den eksisterende fællesantennemast i videst mulige omfang, dog ønsker jeg at forkorte røret lidt i toppen. Den nuværende mast består af 8 radio/TV antenner placeret i toppen samt 4 paraboler placeret ca. 4-8 meter over jorden. Parabolerne er ret store og meget synlige.
Masten er fremstillet af Priess & Co og er i en særlig svær kvalitet. Den er særdeles velegnet til radioamatørantenner.

AFTALEN

Udover en aftale med Grundejerforeningen skal jeg efterfølgende indgå aftale med Kommunen som i sidste ende skal sige god for projektet.
Aftalen med grundejerforeningen og kommunen fastslår at masten nedtages og fjernes, når vi fraflytter vores bopæl. Jeg er ligeledes indstillet på at hjælpe med nedtagning af skuret ved antennemasten samt at deltage i vedligeholdelsen af beplantningen, så længe jeg anvender masten. Endelig skal jeg tegne en forsikring der kan dække evt. skader.

Under forudsætning af at en aftale bliver godkendt af grundejerforeningen og kommunen, vil jeg starte med følgende, når vejret tillader det:

 • At fjerne de fire nederst placerede paraboler.
 • Herefter vil jeg sammen med andre radioamatører fra den lokale klub påbegynde nedtagningen af de 5 antenner og forstærkerne, der er monteret på den øverste sektion af masten.
 • Endelig skal vi have sænket toprøret der anslås at være ca. 6 meter langt. Herved kan vi afmontere de sidste 3 antenner.
Monoband 4 elm Yagi øverst

4elmLFA

 • Bomlængde ca. 5,95 m
 • Radialer ca. 2,8 m pr side
 • Ultra stærk let alu

RADIOAMATØRANTENNERNE

De antenner jeg ønsker at opsætte, vil være professionelt fremstillede amatørradioantenner af absolut højeste kvalitet.

Vi starter med at montere en rotor inde i masten, således at toprøret kan drejes fra en fjernbetjening. Toprøret vil blive sænket, og vi vil herefter montere en 4 element retningsbestemt yagi amatørantenne 2,5 meter over mastens top. Antennen er en flad type der syner mindst muligt.

Ultrabeam UB-50

Ultrabeam UB-50 New 2

 • Bomlængde ca.4,8 m
 • Radialer ca. 5,3 m pr side
 • Glasfiber med metaltråd indeni
  og alu bom

ULTRABEAM

For at minimere antallet af antenner vil der blive monteret en Ultrabeam UB-50 eller lignende lige over toppen af gittermasten. Denne består af et system med hule glasfiberrør med en motordrevet metaltråd inden i. Med dette er det muligt, med blot een antenne, at tilpasse antennen til de fleste af de radiobånd, der må anvendes. Denne ene antenne kan håndtere 6 forskellige radiobånd. Mere om antennen her: http://www.ultrabeam.it/eng.new-ub-50.html

Lodret Dipol
ca. 24m oppe på masten

Dipol

 • Bomlængde ca. 1 m
 • Radialer ca. 2,7 m op og ned
 • Ultra stærk let alu og glasfiber

UltraBeam har netop nyudviklet en særlig glasfiberlegering der er mindre synlig end andre antenner. Se beskrivelsen her: http://www.ultrabeam.it/new-elements.html

DIPOL

Endelig er det planen at montere en dipolantenne længere nede på masten.

Kablerne vil blive trukket langs den ene side - i videst mulige omfang inde i masten. De vil blive fæstnet hele vejen ned, så de sidder pænt. De vil blive ført ned i jorden tæt på masten og gravet ned i rabatten langs stien og ført under stiens fliser ind i vores have. Jeg vil aftale med kommunen, hvor dette skal ske og enten tage en enkelt fliserække op eller skyde et rør ind under fliserne.

BILLEDER FØR OG EFTER

Jeg håber med denne beskrivelse at jeg har tydeliggjort mit antenneprojekt, som jeg mener syner mindst muligt i landskabet. Jeg har fremstillet et billede der viser masten som den ser ud idag, og som jeg forestiller mig den vil se ud med radioamatørantenne. Se billedet.