HVAD ER EN RADIOAMATØR?

En radioamatør er en person, der via radiobølger - på enten hjemmebygget eller færdigkøbt udstyr - har forbindelse med andre radioamatører rundt om i verden.

Der er mange forskellige former for kommunikation, som en radioamatør kan benytte sig af. De to simpleste former er tale og telegrafi. Selvom det ikke længere er et krav, at man skal kunne morse, holder en del radioamatører fortsat fast i denne kommunikationsform.

Radio på en øde ø

Radioamatører findes overalt på kloden - her et eksempel på en særlig ekspedition
hvor man på denne måde, som de første, sender fra et område der ikke er beboet.

EN SLAGS GAMMELDAGS FACEBOOK

De seneste år er der kommet en del nye muligheder. Det er bl.a. blevet normalt at eksperimentere med at forbinde radioamatørudstyr til en computer. Mange gratis programmer gør det muligt via radiobølger at sende mails, udveksle billeder og endda chatte som på Internettet. Altså en slags ”gammeldags facebook”. Det kan både være lokalt med en håndradio eller verden rundt med en kortbølgeradio.

Flere gange om året kan man som radioamatør deltage i konkurrencer. Her gælder det om at opnå forbindelser med så mange andre radioamatører som muligt, over længst mulig afstand, inden for et bestemt tidsrum. Hobbyen giver således også masser af spændende oplevelser og aktiviteter, foreningsliv og sætter en radioamatør i kontakt med andre mennesker og kulturer verden rundt. Ofte er det radioamatører, der er først til at rapportere om større naturkatastrofer, f.eks. jordskælvet på Haiti. Radioamatører er også i stand til at hjælpe de humanitære organisationer med at få et hurtigt overblik over en katastrofes omfang.

Hvorfor antenner

Radioamatør før radioen var opfundet.

HVORFOR ANTENNER?

En radioamatør kan ikke udøve sin hobby og kommunikere med andre radioamatører verden over uden en udendørs antenne. Antennen skal være adskilt fra Radio/TV antenner, idet Radio/TV systemerne ville blive ødelagt af radioamatørsystemet, hvis man forsøgte at sende på en fællesantenne. Endvidere skal radioamatørantennerne være højt placeret for at undgå forstyrrelser på Radio/TV udstyr mv. Samtidig syner antennerne heldigvis af mindre, jo højere de er placeret.

ROSKILDE FESTIVAL

Min radio hobby startede faktisk med walkie talkie i drengeårene helt tilbage i 1966 hvor vi var nogle gode kammerater i Roskilde, der kunne tale sammen. Rækkevidden var begrænset til nogle få km. Vi stiftede senere den lokale Hotel Tango radioklub. I 1971 var jeg med til at radiodække den første Roskilde Festival med diverse udstyr. I 1972 overtog vi i klubben den samlede vagttjeneste, og vi havde i en lang årrække denne opgave med mere end 100 deltagere fra klubben, der arbejdede frivilligt 24 timer i døgnet. Det gav en solid økonomi i vores forening.

LICENS TIL AT SNAKKE

Jeg fik min radioamatørlicens i 1974. En sådan licens kræver, at man har aflagt skriftlig certifikatprøve hos IT & Telestyrelsen. Denne prøve skal dokumentere et indgående kendskab til radioteknik, morsetelegrafi og undgåelse af forstyrrelser på lokale radio- og fjernsynsanlæg samt computere m.v.

I Danmark findes en forening af radioamatører, der kaldes EDR (Eksperimenterende Danske Radioamatører). Der henvises til www.edr.dk

I dag er der omkring 3.000.000 radioamatører kloden rundt, hvoraf ca. en promille (3.000) findes i Danmark.

Film om det at være radioamatør fra TV2: